XXVIII Sesja Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuje uprzejmie, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie

się w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w

Suchaniu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta i Gminy Suchań w 2017r.

7.Informacja:

a) Burmistrza Suchania na temat stanu ochrony p.poż. na terenie Miasta i Gminy Suchań w 2017r.

b) Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie z działań ratowniczo-gaśniczych i czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie gminy Suchań za 2017r.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.:”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023”.

11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2026.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie sesji.

    Wspólne  posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Spraw Społecznych odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz.10.00.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kurant       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 19-04-2018 12:05:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Szustakowski 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 19-04-2018 12:09:33