Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań