Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2018 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2018 roku, z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004r., nr 158 poz.1657) w tym:

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy,) – według zaistniałej konieczności, na zgłoszenie telefoniczne (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska),

2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym;

a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych,

b) odpchlenie zwierząt,

c) odrobaczenie zwierząt,

3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym:

a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych,

b) karmienie zwierząt,

c)opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie),

d) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do adopcji, oraz informowaniu Gminy o miejscu ich przekazania,

e) usypianiu zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

f) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt na adres e-mail: srodowisko@suchan.pl

g) prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań,

4) przeprowadzanie sterylizacji,

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych – w przypadku zaistnienia zdarzenia zakres czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca odpowiada zakresowi i cenom zaproponowanym tak jak dla pkt 1 - 4,

6) rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur za odłowienie zwierzęcia, przyjęcie, utrzymanie go w schronisku oraz sterylizację zgodnie z cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

Gmina Suchań aktualnie jest w posiadaniu 2 psów (po sterylizacji, szczepieniach i trwałym znakowaniu) które zapewnia pobyt w Schronisku za pośrednictwem Wykonawcy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, z dniem 1.01.2018 r. przetransportuję psa z schroniska znajdującego się w miejscowości Choszczno do swojego schroniska i zapewni opiekę na wyżej niewymienionych zasadach.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej (przyjęcie psa do schroniska i utrzymanie go w schroniska lub wyłapanie, przyjęcie i utrzymanie psa w schronisku).

Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje, że ilość bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przeznaczonych do wyłapania w okresie trwania umowy wynosić będzie 1 szt. Zamawiający informuje ze faktyczna ilość odłowionych zwierząt może być inna od zakładanej.

Załączniki do pobrania

1 Ogloszenie_o_zamowieniu_zwierzeta_2018.pdf (PDF, 1.MB) 2017-12-14 14:27:41 36 razy
2 Zal_1_Oferta_cenowa.doc (DOC, 35KB) 2017-12-14 14:27:41 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szalewicz 14-12-2017 14:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szalewicz 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Szalewicz 14-12-2017 14:27:41