Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała w sprawie zmian budżetu


Uchwała Nr XII/57/04

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 5 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uzasadnieniem.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i uzasadnieniem.

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika nr 9 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Suchań na lata 2003-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i uzasadnieniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Suchania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 5 kwietnia 2004r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Suchań na 2004r. o kwotę 26.693 zł, w tym:

dział 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 26.693 zł

(dochody działu - Różne rozliczenia, rozdziału - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafu - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 26.693 zł ).

W/w plan dochodów zmniejszony został w oparciu o pismo z Min.Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 5 kwietnia 2004r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Suchań na 2004r. o kwotę 26.693 zł, w tym:

dział 801 rozdz.80101 o kwotę 26.693 zł

(wydatki działu - Oświata i wychowanie, rozdziału - Szkoły podstawowe o kwotę 26.693 zł).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 14-04-2004 12:38:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 14-04-2004 12:38:48