Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XVIII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XVIII/160/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań. 2017-03-08 15:24:22
dokument UCHWAŁA NR XVIII/159/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. 2017-03-08 15:23:48
dokument UCHWAŁA NR XVIII/158/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2017-03-08 15:23:11
dokument UCHWAŁA NR XVIII/157/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 2017-03-08 15:22:38
dokument UCHWAŁA NR XVIII/156/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 2017-03-08 15:22:03
dokument UCHWAŁA NR XVIII/155/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 2017-03-08 15:21:04
dokument UCHWAŁA NR XVIII/154/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2017-03-08 15:20:29
dokument UCHWAŁA NR XVIII/153/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2017-03-08 15:19:57
dokument UCHWAŁA NR XVIII/152/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 2017-03-08 15:19:28
dokument UCHWAŁA NR XVIII/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2017-03-08 15:18:48
dokument UCHWAŁA NR XVIII/150/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2017 roku. 2017-03-08 15:18:17
dokument UCHWAŁA NR XVIII/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchań. 2017-03-08 15:17:48
dokument UCHWAŁA NR XVIII/148/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchań. 2017-03-08 15:17:00
dokument UCHWAŁA NR XVIII/147/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2021. 2017-03-08 15:16:22
dokument UCHWAŁA NR XVIII/146/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 ? 2019 2017-03-08 15:15:18
dokument UCHWAŁA NR XVIII/145/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r. 2017-03-08 15:14:37
dokument UCHWAŁA NR XVIII/144/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. 2017-03-08 15:13:14
dokument UCHWAŁA NR XVIII/143/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r. 2017-03-08 15:11:31
dokument UCHWAŁA NR XVIII/142/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 2017-03-08 15:10:38
dokument UCHWAŁA NR XVIII/141/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Suchań, na obiektach zarządzanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? Sp. z o. o. od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. 2017-03-08 15:09:56