Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XVI

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy. 2016-11-16 11:24:51
dokument UCHWAŁA NR XVI/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy. 2016-11-16 11:24:12
dokument UCHWAŁA NR XVI/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy. 2016-11-16 11:23:40
dokument UCHWAŁA NR XVI/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na rok 2016. 2016-11-16 11:23:10
dokument UCHWAŁA NR XVI/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2016-11-16 11:22:39
dokument UCHWAŁA NR XVI/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2016-11-16 11:21:57
dokument UCHWAŁA NR XVI/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Suchaniu. 2016-11-16 11:21:27
dokument UCHWAŁA NR XVI/127/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. 2016-11-16 11:20:43
dokument UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu. 2016-11-16 11:20:09
dokument UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017. 2016-11-16 11:19:29
dokument UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2016-11-16 11:18:54
dokument UCHWAŁA NR XVI/123/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2016-11-16 11:18:09
dokument UCHWAŁA NR XVI/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-11-16 11:17:16
dokument UCHWAŁA NR XVI/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2016-11-16 11:12:47
dokument UCHWAŁA NR XVI/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-11-16 11:12:07
dokument UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań. 2016-11-16 11:11:20
dokument UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Suchania uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej Gminy Suchań. 2016-11-16 11:10:42
dokument UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 2016-11-16 11:09:47
dokument UCHWAŁA NR XVI/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznej i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchań. 2016-11-16 11:09:03
dokument UCHWAŁA NR XVI/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok?. 2016-11-16 11:08:20