zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do ogłoszenia III przetargu


Zarządzenie Nr 36/2016

Burmistrza Suchania

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 39 ust.1i art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn.zm) zarządza się co następuję:

§1 Obniża się o 20 % do celów ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Słodkówko, nr geodezyjny działki 161 o pow. 1,00 ha, uwidocznionej w KW nr Sz1T/00052991/5 cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu do kwoty 9 456,00zł ( słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Franczak 26-04-2016 13:51:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Franczak 26-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Franczak 26-04-2016 13:51:14