Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr X/47/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r.


Uchwała Nr X/47/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uzasadnieniem.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uzasadnieniem.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych

Gminy Suchań na 2003r. na kwotę 15.000 zł,zgodnie z załącznikiem

Nr 3 i uzasadnieniem, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr X/47/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30 grudnia 2003r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Suchań na 2003r. o kwotę

20.000 zł, w tym:

dział 853 rozdz.85395 § 270 o kwotę 20.000 zł

(dochody działu - Opieka społeczna, rozdziału- Pozostała działalność, paragrafu-

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy , pozyskane z

innych źródeł o kwotę 20.000 zł)

w/w środki zwiększone zostały w oparciu o zawartą umowę Nr SO/Sz/1619/PS/81/03

z dnia 1 grudnia 2003r. z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30 grudnia 2003r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Suchań na 2003r. o kwotę

20.000 zł, w tym :

dział 853 rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 20.000 zł

(wydatki działu- Opieka społeczna, rozdziału-Pozostała działalność, paragrafu-

Świadczenia społeczne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy

Byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom

Ich rodzin w zakresie:

- dożywiania dzieci i młodzieży,

- dojazdów dzieci i młodzieży do szkół,

- pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin najuboższych kształtujących swoje dzieci

w szkołach,

- dofinansowania leczenia, zakupu opału na zimę, opłaty czynszu itp.).

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr X/47/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Suchań na 2003r. na kwotę 15.000 zł, w tym:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł

w tym:

dział 853 rozdz. 85315 § 3110 o kwotę 15.000 zł

(wydatki działu - Opieka społeczna, rozdziału - Dodatki mieszkaniowe, paragrafu - Świadczenia społeczne o kwotę 15.000 zł).

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł

w tym:

dział 801 rozdz. 80113 o kwotę 7.000 zł

dział 851 rozdz. 85154 o kwotę 8.000 zł

(wydatki działu - Oświata i wychowanie, rozdziału - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 7.000 zł,

wydatki działu - Ochrona zdrowia, rozdziału - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8.000 zł).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:33:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:33:18