Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/46/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r.


Uchwała Nr IX/46/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 01 grudnia 2003r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591,

z 2002r. Nr23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984 Nr 153,

poz. 1271 oraz Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717)

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.825 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uzasadnieniem.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.825 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr2 i uzasadnieniem.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych

Gminy Suchań w 2003r. na kwotę 68.000 zł, zgodnie z

załącznikiem Nr 3 i uzasadnieniem, w tym:

  1. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000 zł,

  2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Suchania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX /46/2003

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 01 grudnia 2003r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Suchań na

2003r. kwotę 28.825 zł, w tym :

- dział 758 rozdz. 75805 §292 o kwotę 28.825 zł

(dochody działu- Różne rozliczenia, rozdziału-Część rekompensująca

subwencji ogólnej dla gmin, paragrafu- Subwencja ogólna z budżetu

państwa kwotę 28.825 zł)

w/w plan dochodów zwiększony został w oparciu o pismo z Min. Finansów

nr ST3-4820-68/2003 z dnia 07.10.2003r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/46/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 01 grudnia 2003r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Suchań na 2003r. o

kwotę 28.825 zł, w tym:

- dział 010 rozdz. 01030 o kwotę 5.825zł

- dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.000zł

- dział 851 rozdz. 85154 o kwotę 3.000zł

(wydatki działu-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału-Izby rolnicze o kwotę

825 zł,

wydatki działu- Oświata i wychowanie, rozdziału- Szkoły podstawowe o

kwotę 20.000 zł,

wydatki działu- Ochrona zdrowia, rozdziału- Przeciwdziałanie

alkoholizmowi o kwotę 3.000 zł).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 01 grudnia 2003r.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę

68.000 zł, w tym:

  1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000 zł z tego:

- dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 8.000 zł

- dział 710 rozdz. 71004 o kwotę 30.000 zł

- dział 853 rozdz. 85315 o kwotę 30.000 zł

(wydatki działu- Transport i łączność, rozdziału- Drogi publiczne gminne

o kwotę 8.000 zł,

wydatki działu- Działalność usługowa, rozdziału- Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 30.000zł,

wydatki działu- Opieka społeczna, rozdziału-Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 30.000zł).

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych kwotę 68.000 zł, z tego:

- dział 750 rozdz. 75022 o kwotę 10.660 zł

- dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 40.000 zł

- dział 851 rozdz. 85154 o kwotę 2.340 zł

- dział 900 rozdz. 90001 o kwotę 15.000 zł

(wydatki działu- Administracja publiczna, rozdziału- Rady gmin o kwotę

10.660 zł,

wydatki działu- Oświata i wychowanie, rozdziału- Szkoły podstawowe

o kwotę 40.000 zł,

wydatki działu - Ochrona zdrowia, rozdziału - Przeciwdziałanie

alkoholizmowi o kwotę 2.340 zł ,

wydatki działu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału -

Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.000 zł ).

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:32:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:32:51