Zarządzenie Burmistrza Suchania Nr 79/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzęddowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł właściwych podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej.