Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 13 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2003 r.


U c h w a ł a Nr VIII/41/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 13 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetowych Gminy Suchań w 2003 r. na kwotę 209.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 209.000 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 209.000 zł.

§ 2. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Suchań na lata 2003 - 2006,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uzasadnieniem.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Suchania.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do U c h w a ł y Nr VII/41/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 13 października 2003 r.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 r. na kwotę 209.000 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych kwotę 209.000 zł, z tego :

dział 900 rozdz. 90001 o kwotę 209.000 zł,

(wydatki działu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału - Gospodarka

Ściekowa o ochrona wód o kwotę 209.000 zł),

2) zwiększa się pan wydatków budżetowych kwotę 209.000 zł, z tego

dział 750 rozdz. 75023 o kwotę 80.000 zł

“ 801 “ 80101 “ 67.000 zł

“ 80113 “ 27.000 zł

“ 851 “ 85154 “ 10.000 zł

“ 926 “ 92695 “ 25.000 zł

(wydatki działu - Administracja publiczna, rozdziału - Urzędy gmin o kwotę 80.000 zł,

wydatki działu - Oświata i wychowanie, rozdziału - Szkoły podstawowe o kwotę 67.000 zł,

oraz rozdziału - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 27.000 zł,

wydatki działu - Ochrona zdrowia, rozdziału - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę

10.000 zł,

wydatki działu - Kultura fizyczna i sport, rozdziału - Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł ).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 U_41_VIII_03Z.doc (DOC, 66KB) 2004-01-19 11:31:21 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:31:21