Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003 r.


U c h w a ł a Nr VI/31/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 36.038,- zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 1 i uzasadnieniem

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 36.038,- zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 2 i uzasadnieniem

§3 . Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do U c h w a ł y Nr VI /31/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 25 czerwca 2003 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy na 2003 r. zwiększa się o kwotę 36.038 zł, w tym:

- dział 758 rozdz. 75805 § 292 o kwotę 36.038 zł,

(dochody działu -Różne rozliczenia, rozdziału - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, paragrafu - Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 36.038 zł),

W/w plan dochodów budżetowych na 2003 r. zwiększony został w oparciu o pismo z Ministerstwa Finansów Nr

ST3-4820-25/2003 z dnia 26 maja 2003 r.

Załącznik Nr 2

do U c h w a ł y Nr VI /31/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 25 czerwca 2003 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Suchań na 2003 r. zwiększa się o kwotę 36.038 zł, w tym :

- dział 700 rozdz. 70095 o kwotę 6.000 zł

- dział 750 rozdz. 75022 o kwotę 4.000 zł

- dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.038 zł

- dział 801 rozdz. 80113 o kwotę 6.000 zł

- dział 900 rozdz. 90001 o kwotę 6.000 zł

- dział 900 rozdz. 90003 o kwotę 7.000 zł

(wydatki działu - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział - Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł,

wydatki działu - Administracja publiczna, rozdziału - Rady gmin o kwotę 4.000 zł,

Wydatki działu - Oświata i wychowanie, rozdziału - Szkoły podstawowe o kwotę 7.038 zł oraz rozdziału - Dowożenie dzieci do szkół o kwotę 6.000 zł,

wydatki działu - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6.000 zł oraz rozdziału - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 7.000 zł)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:25:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 19-01-2004 11:25:54