Ogłoszenie Burmistrza Suchania w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV w obrębach Żukowo i Sadłowo, uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, w godzinach pracy urzędu. Po tym terminie dokumenty dostępne są zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

 

Burmistrz Suchania

Stanisława Bodnar

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-05-2015 10:01:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Krzysztofik 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Administrator 05-05-2015 10:01:53