Obwieszczenie Burmistrza Suchania dotyczące zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ina i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizacji programu LIFE+" - Budowa przepławki na istniejącym jazie w miejscowości Suchań rzeka Reczyca km 6+340 pow. Stargard Szczeciński woj. Zachodniopomorskie (etap III, zad. 24).