Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 17 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondecyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza do przeprowadzenia głosowania korespondecyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.