Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja nr XVII

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVII/141/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2013-03-13 10:53:35
dokument UchwałaNr XVII/142/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 2013-03-13 10:54:53
dokument Uchwała Nr XVII/143/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka pomocy społecznej za 2012r. 2013-03-13 10:56:10
dokument Uchwała Nr XVII/144/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. 2013-03-13 10:57:47
dokument Uchwała Nr XVII/145/13 w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Suchań, 2013-03-13 10:59:36
dokument Uchwała Nr XVII/146/13 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016, 2013-03-13 11:00:45
dokument Uchwała Nr XVII/147/13 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Suchań a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2013-03-13 11:02:09
dokument Uchwała XVII/148/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2013-03-13 11:03:18
dokument Uchwała Nr XVII/149/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 2013-03-13 11:04:17
dokument Uchwała Nr XVII/150/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchań, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2013-03-13 11:05:22
dokument Uchwała Nr XVII/151/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań 2013-03-13 11:06:26
dokument Uchwała Nr XVII/152/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-13 11:07:36
dokument Uchwała Nr XVII/153/13 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-03-13 11:08:57
dokument Uchwała Nr XVII/154/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-03-13 11:10:01
dokument Uchwała Nr XVII/155/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu 2013-03-13 11:11:04
dokument Uchwała Nr XVII/156/13 w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-03-13 11:12:08