Obwieszczenie: w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia na: "Budowie sieć elektroenergetycznej - linia kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym i złaczami kablowo - pomiarowymi do zasilenia energią elektryczną działek nr 150/3 - 150/6 obręb 2 miasto Suchań" Inwestycja prowadzona na działkach nr geod. 176, 150/1, 150/2 obręb 2 miasto Suchań"