Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja nr XI

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XI/116/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2012. 2012-06-14 10:28:06
dokument Uchwała Nr XI/115/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2012-06-14 10:27:44
dokument Uchwała Nr XI/114/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowania programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. 2012-06-14 10:27:15
dokument Uchwała Nr XI/113/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej przez Burmistrza Suchania w roku budżetowym 2012 2012-06-14 10:26:38
dokument Uchwała Nr XI/112/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. 2012-06-14 10:25:57
dokument Uchwała Nr XI/111/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań. 2012-06-14 10:25:29
dokument Uchwała Nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań. 2012-06-14 10:25:05
dokument Uchwała Nr XI/109/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań. 2012-06-14 10:24:41
dokument Uchwała Nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-06-14 10:22:00
dokument Uchwała Nr XI/107/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 2012-06-14 10:21:30
dokument Uchwała Nr XI/106/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny. 2012-06-14 09:46:34
dokument Uchwała Nr XI/105/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Placu Rynek w Suchaniu. 2012-06-14 09:45:32
dokument Uchwała Nr XI/104/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów. 2012-06-14 09:44:36
dokument Uchwała Nr XI/103/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2012 roku. 2012-06-14 09:44:16
dokument Uchwała Nr XI/102/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych we wsi Wapnica 2012-06-14 09:43:55