Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E

               

                  Informuje uprzejmie, że XI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie

się w dniu 23 maja 2012r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w

Suchaniu.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6.Ocena  stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Suchań za 2011r.

7.Ocena ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Suchań w 2011r.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Suchań.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe  odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych we wsi Wapnica.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2012r.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy  lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Placu Rynek w Suchaniu.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Suchań ( z przeznaczeniem  na realizacje zadania pod nazwą „Organizacja spotkania kulturalno promocyjnego”Piknik wędkarski 2012”)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań ( z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Organizacja imprezy integracyjno – promocyjnej pn. „Dzień Suchania 2012”)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań ( z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwa „ Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów dla mieszkańców LGD”)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej przez Burmistrza Suchania w roku budżetowym 2012.

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z banku Gospodarstwa krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

23. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2012.

24.Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

1)  w dniu 21 maja  2012r. o godz.10.00- Komisja Rewizyjna,

2)  w dniu 22 maja 2012r.o godz. 13.00 - Komisja Spraw Społecznych.

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                          Dariusz Kurant

                                                                                                                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 15-05-2012 14:36:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 15-05-2012 14:37:04