Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie


Suchań, dnia ............................

Wnioskodawca:

................................................................

................................................................

zam. .......................................................

...............................................................

tel. kontaktowy: ...................................

 

                                                                                                                                                                                        Urząd Miejski w Suchaniu

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie / studium uwarunkowań i kierunków* zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań działki nr ........................................................................................... w obrębie ..................................... położonej przy ul. ....................................................................... w Suchaniu.

 

Załączniki:

  1. mapę sytuacyjno - wysokościową z oznaczonymi granicami działki,

  2. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy,

  3. oświadczenie o prawie do dysponowania działką/działkami,

  4. pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej - tekst jednolity: Dz.U. nr 225, poz. 1635 z dn. 16.11.2006 r.

 

 

Zaświadczenie proszę*:

  1. wysłać na w/w adres

  2. odbiorę osobiście

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

...............................................................

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do pobrania

1 wzór wniosku.doc (DOC, 13KB) 2012-03-16 09:30:39 408 razy
2 Oświadczenie.doc (DOC, 12KB) 2012-03-16 09:30:39 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 16-03-2012 09:09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Banaś 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 16-03-2012 09:30:39