Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie I przetargu na zbycie nieruchomości

 

OŚ.6845.1.2012

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

1/ część działki  nr 192o pow. 40 m2  położona  obr.1 m.  Suchań,    z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,06 zł/m2 + obowiązujący

     podatek VAT rocznie.

 2/ część działki  nr 192o pow. 25 m2  położona  obr.1 m.  Suchań,    z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,06 zł/m2 + obowiązujący

     podatek VAT rocznie.   

Czynsz za dzierżawę  nieruchomości  płatny na konto Urzędu Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2012r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 13.02 2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 10.02.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

      4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

      6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

      7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 Suchań, dnia 11.01.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 11.01.2012 r. do 10.02.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 12-01-2012 07:57:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 12-01-2012 07:57:48