Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym dz. nr 85 obręb Wapnica

                                                                                                                                                      Suchań, dnia 10.11.2011r.                              

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż                                     

1/ Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 85 o pow. 0,09 ha w udz. ½ części, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00015530/5, położona w obrębie Wapnica Gm. Suchań

Cena wywoławcza nieruchomości w udz. ½  wynosi:  11 471,00 zł

         w tym budynek gospodarczy w udz. ½ wynosi:    2 604,00 zł

Słownie: jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych.                       

 Przedmiotowa nieruchomość jest wolne od obciążeń i zobowiązań.                        

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  12 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1 /parter/

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 12.12.2011 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 09.12.2011 r.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce ( zł ) w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 147,10 zł na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

 

 

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 39 ( telefon 91/562 40 15).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Sposób sporządzenia oferty na stronie internetowej www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 10-11-2011 09:29:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 26-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 10-11-2011 09:31:16