Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


 

Nasz znak:OR.0002.4.2011 Suchań, 13.09. 2011r.

Informuje uprzejmie, że VI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się

w dniu 28 września 2011r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

4. Ślubowanie radnego.

5.Przedstawienie porządku obrad.

6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Komisji Spraw Społecznych, jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.

9.Rozpatrzenie informacji:

a) Burmistrza Suchania z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2011r.

b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań za I półrocze 2011r.

c) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury ( Gminnej biblioteki Publicznej) za I półrocze 2011r.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu.

11.rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa.

13.Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postepowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postepowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom prowadzącym działalność w sektorze rolnym i rybołówstwie ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz zabudowanej od spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe”.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji na temat utworzenia Straży Miejskiej w Suchaniu.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Suchaniu oraz trybu powoływania jej członków.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Suchania.

23. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady na I półrocze 2011r.

24.Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

1) w dniu 26 września 2011r. o godz.10.00- Komisja Rewizyjna,

2) w dniu 27 września 2011r.o godz. 13.00 - Komisja Spraw Społecznych .

Przewodniczący Rady

Dariusz Kurant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 14-09-2011 15:00:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 14-09-2011 15:01:18