Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Nr V

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr V/55/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie "Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sałowo dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej 2011-07-22 11:37:05
dokument Uchwała Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-07-22 11:33:21
dokument Uchwała Nr V/53/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej przez Burmistrza Suchania w roku budżetowym 2011 2011-07-22 11:32:18
dokument Uchwała Nr V/52/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań 2011-07-22 11:30:33
dokument Uchwała Nr V/51/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie powołania zespołu ds. wydawania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2012 - 2015 2011-07-22 11:28:46
dokument Uchwała Nr V/50/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Suchań 2011-07-22 11:25:37
dokument Uchwała Nr V/49/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zasad używania herbu Gminy Suchań 2011-07-22 11:24:05
dokument Uchwała Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie przyjęcia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań" 2011-07-22 11:22:58
dokument Uchwała Nr V/47/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Suchań 2011-07-22 11:21:13
dokument Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wapnica na lata 2008-2014 2011-07-22 11:19:45
dokument Uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2011-07-22 11:18:10
dokument Uchwała Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2011-07-22 11:16:46
dokument Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu 2011-07-22 11:14:17
dokument Uchwała Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej 2011-07-22 11:11:14
dokument Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie współpracy z Gminami, Chociwel, Ińsko, Stara Dąbrowa, Marianowo, Dolice w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 2011-07-22 11:09:16
dokument Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-22 11:06:41
dokument Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie współdziałania z Gminą Marianowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Marianowo 2011-07-22 11:04:43
dokument Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sorawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 2011-07-22 10:58:25
dokument Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2010 2011-07-22 10:56:25
dokument Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu 2011-07-22 10:54:25