Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Nr III

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/26/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości 2011-07-20 11:44:06
dokument Uchwała Nr III/25/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2011-07-20 11:42:16
dokument Uchwała Nr III/24/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2011-07-20 11:39:51
dokument Uchwała Nr III/23/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2011-2020. 2011-07-20 11:37:39
dokument Uchwała Nr III/22/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-07-20 11:35:14
dokument Uchwała Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 2011-07-20 11:32:12
dokument Uchwała Nr III/20/11 Rady Miejskiej w Suchaniu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2011-07-20 11:30:33
dokument Uchwała Nr III/19/11 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne ni z określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2011-07-20 11:14:03
dokument Uchwała Nr III/18/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2011-07-20 11:10:41
dokument Uchwała Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2011-07-20 11:02:00
dokument Uchwała Nr III/16/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwaływania człoków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-07-20 10:58:16
dokument Uchwała Nr III/15/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie uchwalenia Gminneho Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2011r. 2011-07-20 10:54:29
dokument Uchwała Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r. 2011-07-20 10:51:50
dokument Uchwała Nr III/13/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 2011-07-20 10:48:29
dokument Uchwała Nr III/12/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2011-07-20 10:45:07