Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nasz znak:OR.0002.3.2011                                                      Suchań, 10.06. 2011r.

 

Informuje uprzejmie, że V Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2011r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2010.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010.

9.Informacja dotycząca organizacji roku szkolnego 2011/2012 w Gminie Suchań.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Marianowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Marianowo.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminami : Chociwel, Ińsko, Stara Dąbrowa, Marianowo, Dolice w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wapnica na lata 2008-2014.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez gminę Suchań.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad używania herbu Gminy Suchań.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Suchań.

22. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wydawania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2012-2015.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Suchań.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej przez Burmistrza Suchania w roku budżetowym 2011..

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2011.

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie „Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań w obrębach geodezyjnych Słodkówko, Słodkowo, Tarnowo, Wapnica, Suchanówko, Suchań 1, Sadłowo dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” .

27.Plan pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2011r.

28.Interpelacje i zapytania radnych.

29. Wolne wnioski i informacje.

30.Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych odbędzie się

w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu w dniu 27 czerwca 2011r. o godz.13.00

 

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Kurant

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 17-06-2011 09:38:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 17-06-2011 09:38:23