Wykaz nieruchomości do sprzedaży na drodze bezprzetargowej

 W Y K A Z  Nr 1

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

    Działka nr 73 o pow. 0,0257 ha , zabudowana ,  objęta Księgą wieczystą SZ1T/00087003/7 oraz działka nie zabudowana nr 75 o pow. 0,0363 ha objęta Księgą wieczystą SZ1T/00051175/2, położone w obrębie 1 m. Suchań, użytkownik wieczysty  Jadwiga i Józef  małż. Finkowiat zam. Suchań  ul. K. A Hlonda 17.

     Działka zabudowana nr 73    

    -  wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania ( WRU) , jako przedmiot prawa własności dla zabudowanej działki nr 73 wynosi 8 799,00 zł,

    -  wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiot użytkowania wieczystego dla działki 73 wynosi 5 680,00 zł,

    -  kwota do zapłaty : 3 119,00 zł

     Działka niezabudowana nr 75    

    -  wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania ( WRU) , jako przedmiot prawa własności dla niezabudowanej działki nr 75 wynosi 12 429,00 zł,

    -  wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiot użytkowania wieczystego dla działki 75 wynosi 8 023,00 zł,

    -  kwota do zapłaty : 4 406,00 zł + 23% podatku VAT tj.. 1 013,38 zł =

                                      = 5 419,38 zł

Łącznie do zapłaty: 8 538,38 zł  (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 38/100)    

     

Plan zagospodarowania gminy obowiązywał do 31 grudnia 2002 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17.01.2011 r. do dnia 06.02.2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,  publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej

www..bip.suchan.pl  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 19-01-2011 08:21:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 13-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 19-01-2011 08:24:05