Ogłoszenie o przetargu na ogrody przydomowe


OŚ.72243-14/2010

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości.

1/ część działki nr 23/6(1) o pow. 1300 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

2/ część działki nr 23/6(2) o pow. 1308 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

3/ część działki nr 23/6(3) o pow. 1290 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

4 / część działki nr 23/6(5) o pow. 1828 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

5 / część działki nr 23/6(6) o pow. 801 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

6 / część działki nr 23/6(7) o pow. 1264 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

7 / część działki nr 23/6(8) o pow. 1621 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

8/ część działki nr 119/2(1) o pow. 80 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

9/ część działki nr 119/2(2) o pow. 300 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

10/ część działki nr 221(1) o pow. 345 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

11/ część działki nr 221(2) o pow. 800 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

12/ część działki nr 221(3) o pow. 250 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

13/ działka nr 107 o pow. 524 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

14/ część działki nr 115 o pow. 792 m2 położona obr.2 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

15/ część działki nr 284 o pow. 70 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

16/ część działki nr 210 (1) o pow. 200 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

17/ część działki nr 210 (2) o pow. 470 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

18/ część działki nr 210 (3) o pow. 1016 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

19/ część działki nr 210 (4) o pow. 562 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

20/ część działki nr 210 (5) o pow. 508 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

21/ część działki nr 210 (6) o pow. 150 m2 położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

22/ część działki nr 73/8 (1) o pow. 500 m2 położona obr. Wapnica, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

23/ część działki nr 73/8 (2) o pow. 798 m2 położona obr. Wapnica, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

24/ część działki nr 73/8 (3) o pow. 1020 m2 położona obr. Wapnica, z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi - 0,06 zł/m2 + obowiązujący

podatek VAT rocznie.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko - Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2011r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 28.01 2011 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 25.01.2011 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 28.12.2010 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91) 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 28.12.2010 r. do 27.01.2011 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 29-12-2010 08:36:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 29-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 29-12-2010 08:36:53