Wynik przetargu

                                                                       Suchań, dnia 28 październik 2010 r.

 

 

 

 

Burmistrz Suchania

 

         Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207,poz. 2108 ze zmianami), informuje, że:

 

w dniu 27 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu odbył się III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchań po bezskutecznym I i II przetargu odbytych w dniach kolejno  15.06.2010 r. i 19.08.2010 r. oraz rokowania w sprawie wyznaczenia nabywcy na nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

 

1.  nr geod. działki 145 o pow. 0,01 ha, zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej, posiadająca KW nr SZ1T/00052994/4 , położonej w Obr. Brudzewice  gm. Suchań;

-  do udziału w przetargu złożono 1 ofertę z załączonym dowodem wpłaty na wadium;

-   cena wywoławcza nieruchomości 13 916,00 zł  - najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 14 200,00 zł;

-  nabywcą nieruchomości została  Pani Aleksandra Wójcik.

 

2. rokowania na działki nr geod. 96/8 o pow. 0,0435 ha oraz  97/5 o pow. 0,0341 ha  położone w obrębie 2 m. Suchań zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 29-10-2010 12:48:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 29-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 29-10-2010 12:48:22