Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI/264/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 października 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań.

Uchwała Nr XXXI/264/10

Rady Miejskiej w Suchaniu  

z dnia 5 października 2010r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań.

            

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) uchwala się co następuje: 

                          

           § 1. Przystępuje się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań, uchwalonego uchwałą

Nr XXI/120/2001 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 kwietnia 2001 r., zmienionego Uchwałą Nr XX/174/09 z dnia 29 maja 2009 r.

 

           § 2. 1.Przedmiotem  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu na obrębach geodezyjnych Wapnica i Nosowo dla pozbawienia funkcji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą.

           2. Tereny objęte zmianą Studium oznaczono na załączniku graficznym

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

           § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                    Ryszard Warszawski 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal.do_uchwl-xxxi.264.10.pdf (PDF, 27KB) 2010-10-25 13:36:49 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:36:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:36:49