Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/256/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXX/256/10

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 31 sierpnia 2010r.

  

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

  

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591: z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006  Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458: z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 )  uchwala się co następuje:

 

            § 1. W uchwale Nr XXVIII/235/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 na końcu treści po wyrazie ,, w 2010” stawia się przecinek i wprowadza się wyrazy o treści,, w tym pożyczkę do kwoty   1.422.008,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwa,, Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku ( etap I ),, na lata 2011 – 2019, źródło spłaty – z dochodów własnych gminy, zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją  wekslową ”.
  2. § 2 otrzymuje brzmienie:

            ,, § 2 Kredyt i pożyczka spłacone zostaną w latach 2011 – 2019 z dochodów          własnych gminy”

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                     Ryszard Warszawski

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:13:45