Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/255/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jodłowa w powiecie dębickim województwie podkarpackim

   Uchwała Nr XXX/255/10

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej Gminie Jodłowa w powiecie dębickim województwie podkarpackim.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 62, poz.. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 21004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz., 1457, Nr  181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180 poz. 1111,  z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska w Suchaniu uchwala co następuje:

 

            § 1. Udziela się   pomocy finansowej dla  Gminy  Jodłowa  w formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej. 

 

            § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona  ze środków własnych budżetu Gminy Suchań  na  2010 rok, dział 600, rozdział  60078 § 2710.

 

            § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa zawarta między Gminą Jodłowa a Gminą Suchań.

 

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

 

         § 5 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                     Ryszard Warszawski

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 25-10-2010 13:12:13