Ogłoszenie wyniku przetargu


Suchań, dnia 16 czerwca 2010 r.

Burmistrz Suchania

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207,poz. 2108 ze zmianami), informuje, że:

I przetarg pisemny nieograniczony ustalony na dzień 15 czerwca 2010 r. na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchań:

1/ nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr

96/8 o pow. 0,0435 ha i 97/5 o pow. 0,0341 ha, położone w Obr. 2 m.

Suchań ,

2/ nieruchomość zabudowana budynkiem remizy strażackiej oznaczona dz. nr

145 o pow. 0,01 ha położona w Obr. Brudzewice

zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na nie złożenie żadnej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 16-06-2010 07:53:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 16-06-2010 07:53:09