Wykaz nieruchomości do sprzedaży


Załącznik do Zarządzenia nr 44/10

Burmistrza Suchania z dnia 9 czerwca 2010r.

W Y K A Z Nr 5

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Działka nr 62 o pow. 0,0364 ha , zabudowana dwoma budynkami

gospodarczymi położona w obrębie 2 m. Suchań, objęta

Księgą wieczystą SZ1T/00051235/1, użytkownik wieczysty Krystyna i Adam

malż. Zadrożny zam. Suchań ul. K. A Hlonda 22/3.

- wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania

( WRU) , jako przedmiot prawa własności wynosi 9.752,00 zł,

- wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiot użytkowania wieczystego

wynosi 6.116,00 zł,

- kwota do zapłaty : 3.636,00 zł

( słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100 ) .

Plan zagospodarowania gminy obowiązywał do 31 grudnia 2002 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10.06.2010 r.

do dnia 01.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej

www..bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 14-06-2010 09:24:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 14-06-2010 09:24:27