Wykaz nieruchomości do sprzedaży


Załącznik do Zarządzenia Nr 45 /2010

Burmistrza Suchania

z dnia 9 czerwca 2010 r.

WYKAZ Nr 6

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste

Rodzaj zbycia

Opłaty w % wartości gruntu

Lp.

Nr

Ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Nr

księgi

wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczeni

e i sposób zagospodarowania

Sprzedaż

Oddanie w

użytkowanie

wieczyste

Wartość

Zabudowań

Wartość gruntu

Pierwsza

Roczna

Cena nieruchomości

Forma zbycia

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

22

w udz.35/ 1000 cz.

0,2203 ha

SZ1T/00051262/09

Obr. 2 Suchań ul. K.A.Hlonda 1c/24

Zabudowana bud. wielorodzinnym

Brak planu

Lokal mieszkalny nr 24 przy ul. Hlonda 1c

grunt

60.096,00 zł

2.640,00 zł

15% płatne jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy + 22% VAT

!% płatne do dnia 31 marca każdego roku + 22% VAT

62.736,00 zł +

koszty przygotowania do zbycia

Sprzedaż na rzecz najemcy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy

O gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10.06.2010 r.

do dnia 01.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym oraz na stronie internetowej

www.bip.suchan.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 14-06-2010 09:23:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 14-06-2010 09:23:35