Zawiadomienie o wynikach przetargu z dnia 20.05.2010


Suchań, dnia 24 maja 2010 r.

 

Burmistrz Suchania

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207,poz. 2108 ze zmianami), informuje, że:

 

1/ w dniu 20 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu odbył się drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchań po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 10.03.2010 r. nr geod. działki 308/22 o pow. 0,2025 ha, posiadającej KW nr SZ1T/000512259/5 , położonej w Obr. 2 m. Suchań;

2/ do udziału w przetargu złożono 1 ofertę z załączonym dowodem wpłaty na wadium;

3/ cena wywoławcza nieruchomości 35.136,00 zł + podatek VAT w wys. 22 % - najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 35.146,00 zł + 22% VAT tj. 7.732,12 zł , a zatem łączna cena nieruchomości wynosi 42.878,12 zł;

4/ nabywcą działki został Pan Jędrzej Jankowski.

 

 Suchań, dnia 24 maja 2010 r. 

 

Burmistrz Suchania

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207,poz. 2108 ze zmianami), informuje, że:

drugi przetarg pisemny nieograniczony ustalony na dzień 20 maja 2010 r. na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchań:

1/ nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr

308/4 o pow. 0,1037 ha i 308/5 o pow. 0,1304 ha, położone w Obr. 2 m.

Suchań ,

2/ lokale mieszkalne : nr 1, nr 3 i nr 4 położone w budynku przy ul. Pomorskiej

2 w Suchaniu wraz z udziałem w gruncie działki nr 44/1 o pow. 0,2445 ha

Obr. 1 Suchań,

zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na niezłożenie żadnej oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 24-05-2010 10:29:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 24-05-2010 10:35:26